Valokuvaus on puhtaimmillaan intuitiivista tarkkailua, läsnäoloa ja vaistoilla reagointia. 

Baffeli Tmi asiakasrekisteri

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Baffeli Tmi asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä
Baffeli Tmi (y-tunnus: Y-tunnus 2047054-4)
Pia Parkkonen, puh. 044 9724842
Sähköposti: pia.baffeli@gmail.com

Rekisterin nimi
Pia Parkkosen asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun yhteydenpitoon perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Baffeli Tmi asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Pia Parkkonen noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on laskuttaminen ja asiakkuuden ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi, Sosiaaliturvatunnus/Y-tunnus, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa jos asiakkuus on päättynyt.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Pia Parkkosen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.
Pia Parkkonen on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain Pia Parkkosella.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Pia Parkkoselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Pia Parkkonen oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia Pia Parkkoselle.

100syyspäivää Ali Alikoski bändit hääkuvaus Inkvisitio Juliet Jonesin Sydän kalenteri kalliokipinöi keikat Keikkakuvaus ketjureaktiot Kirjat kulttuurifestivaali Kuva & Kamera messut kuvameditaatio levynkannet musiikki näyttelynavajaiset näyttelyt potretit projektit Sami Joensuu sirkusfemina sosiaalinen valokuvaus sosiaalinenvalokuvaus valokuvanäyttely Video videokuvaus vlogi ylioppilaat

%d bloggers like this: